Bắc Hà huy động nguồn lực gần 265 tỷ đồng đầu tư triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 297
Từ đầu năm 2020 đến nay, theo thông tin Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bắc Hà huy động được 264 tỷ 507 triệu 800 ngàn đồng đầu tư triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ cấu nguồn lực gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 37 tỷ 708 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 34 tỷ 713 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2 tỷ 995 triệu đồng; ngân sách địa phương 106 tỷ 002 triệu đồng, trong đó huy động xã hội hóa 3 tỷ 651 triệu 800 ngàn đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, theo thông tin Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bắc Hà huy động được 264 tỷ 507 triệu 800 ngàn đồng đầu tư triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ cấu nguồn lực gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 37 tỷ 708 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 34 tỷ 713 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2 tỷ 995 triệu đồng; ngân sách địa phương 106 tỷ 002 triệu đồng, trong đó huy động xã hội hóa 3 tỷ 651 triệu 800 ngàn đồng.

Đặc biệt, huyện Bắc Hà đã huy động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 500 triệu đồng tiền mặt, trên 6.000 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của từng người dân về công tác vệ sinh môi trường. Trong 6 tháng đầu năm, các hộ dân đã  triển khai xây dựng mới 223 nhà tiêu hợp vệ sinh, 167 chuồng gia súc hợp vệ sinh. Đến nay, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 65,6%, tỷ lệ số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 91%.
 

Đồng bào Mông - Bản Phố tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới


Năm 2020, trên địa bàn huyện phấn đấu có thêm 2 xã Nậm Mòn và Cốc Lầu về đích nông thôn mới; việc huy động các nguồn lực tiếp tục giúp các xã còn lại nhanh chóng khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Tráng Cường – Thu Phương


Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 508
  • Trong tuần: 1,666
  • Tất cả: 767,422