Bắc Hà: Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên được cập nhật kiến thức năm 2022
Lượt xem: 114

         Trong 2 ngày 20, 21/4, Huyện ủy Bắc Hà đã tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Lãnh đạo, đảng viên các cơ quan, đơn vị, ban, ngành; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các xã, thị trấn và một số chi, đảng bộ cơ sở, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện được tham gia học tập, cập nhật kiến thức.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa nhấn mạnh: Những năm gần đây, Tỉnh uỷ Lào Cai nói chung và Huyện uỷ Bắc Hà nói riêng đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Nhiều văn bản của Tỉnh uỷ ban hành khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp. Nhiều vấn đề lý luận được bổ sung, phát triển sáng tạo, trở thành những quan điểm, kiến thức mới, rất cần thiết cho cán bộ, đảng viên trong công tác. Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện năng lực tư duy khoa học, năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực tiễn… trở thành xu thế tất yếu, là điều kiện tiên quyết để “làm việc, làm người, làm cán bộ” trong giai đoạn hiện nay.

 Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa – khai mạc hội nghị

Tiếp đó, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu 4 chuyên đề quan trọng, bao gồm: Chuyên đề về Nghị quyết 26 của BTV Tỉnh ủy - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Những định hướng và giải pháp cho huyện Bắc Hà thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số; Những định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa đối với huyện Bắc Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc biệt, tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện đã vinh dự được Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu có đạo đức, cách mạng trong sang, bản lĩnh chính trị vững vang, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Đức Huy truyền đạt chuyên đề

theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Trong khuôn khổ 1,5 ngày, hội nghị cập nhật kiến thức đã hoàn thành theo đúng chương trình đề ra. Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với các đối tượng ở từng vị trí công tác và phù hợp với tình hình mới, vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên Bắc Hà được cập nhật kiến thức, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ huyện

Trong thời gian tới, các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu sâu hơn các Nghị quyết mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa những vấn đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa; phát triển nguồn nhân lực; những vấn đề về chuyển đổi số gắn với 3 lĩnh vực lớn là kinh tế số, chính quyền số và xã hội số; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, phát huy đầy đủ và hiệu quả vai trò của Nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Nga phát biểu bế mạc hội nghị

Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi...Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, ngăn chặn, đẩy lùi, quyết tâm đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương đảng. Đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với GS.TS Hoàng Chí Bảo

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2022 đã hoàn thành theo đúng chương trình đề ra; bảo đảm cập nhật kiến thức mới phù hợp với các đối tượng ở từng vị trí công tác và phù hợp với tình hình mới, vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên./.

Ngọc Thủy

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 384
  • Tất cả: 1,183,301