Đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Lượt xem: 156

Chiều ngày 28/4, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân nên khi triển khai đã tạo được sự đồng thuận cao, sức lan tỏa lớn trong nhân dân.Ngay sau khi có hướng dẫn của TW, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai rà soát nhu cầu, kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình. Tổ chức quán triệt các chương trình MTQG đến các cơ quan, địa phương. Đã tham mưu cho huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG, trên cơ sở đó xác định nội dung, đối tượng, địa bàn cụ thể triển khai thực hiện Chương trình, tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các chương trình MTQG và nguồn vốn đầu tư khác trên địa bàn. Riêng đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, khơi dậy nội lực, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn, Ban Chỉ đạo huyện đã làm việc trực tiếp với 02 xã Bản Liền và Nậm Lúc, chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt chuẩn toàn diện 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2022; đồng thời chỉ đạo bổ sung mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Bảo Nhai và bổ sung các thôn xây dựng thôn nông thôn mới năm 2022. Chỉ đạo chủ động rà soát, đề xuất danh mục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 ngay sau khi chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành các Bộ tiêu chí mới của giai đoạn. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong năm 2022 và những năm tiếp theo trên các lĩnh vực nông nghiệp hàng hóa, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Quá trình triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện trong quý I/2022 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó, chưa có Văn bản của Trung ương và của Tỉnh hướng dẫn cụ thể từng dự án, tiểu dự án của các chương trình, đặc biệt nguồn vốn CT MTQG XD NTM hiện nay chưa phê duyệt định mức phân bổ nguồn vốn cho các huyện, bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh chưa được ban hành. Nhu cầu vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia của huyện rất lớn, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, việc huy động các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nội dung là một thách thức lớn cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Giá nguyên vật liệu trong thời gian gần đây tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu các dự án, phải đề nghị điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về các CT MTQG, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

    

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa phát biểu kết luận hội nghị

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa lớn, khơi dậy, phát huy tính tự giác, tự nguyện của người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư, hỗ trợ từ các CT MTQG trong đó bám sát các hướng dẫn của TW và của tỉnh đảm bảo huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực CT MTQG. Đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã và nguồn lực do Nhân dân đóng góp, ủng hộ tự nguyện. Việc bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo cụ thể, rõ ràng, có xác định theo thứ tự ưu tiên đối với từng công trình, từng tiêu chí, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãnh phí./.

Ngọc Thủy

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 360
  • Trong tuần: 360
  • Tất cả: 1,183,277