Phiên họp thường kỳ thứ 5 Thường trực HĐND huyện Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 189
          Ngày 07/10/2021, Thường trực HĐND huyện Bắc Hà khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ năm. Ông Nguyễn Duy Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, chương trình hoạt động 10 tháng năm 2021 của Thường trực HĐND huyện. Trong tháng 9/2021, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã duy trì, tổ chức các hoạt động theo luật định; chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động. Thường trực HĐND thực hiện tốt công tác điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND; duy trì hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp, phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu Thường trực Huyện ủy dự thảo Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 09/11/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai. Tham gia các hoạt động chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát hoạt động của HĐND các xã: Tả Van Chư, Tả Củ Tỷ, Nậm Khánh, Thải Giàng Phố. Tổ chức giao ban thường kỳ đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì các hoạt động theo quy định của Luật và quy chế, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Thường trực HĐND huyện. Đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu; chủ động tham gia các hoạt động do Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, địa phương tổ chức; tham gia Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đầy đủ, đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; Hoạt động khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND bám sát nghị quyết của HĐND và đảm bảo hiệu quả. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động của HĐND, các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện tháng 9, chương trình hoạt động tháng 10 năm 2021; cho ý kiến về dự thảo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa X; nội dung tổng hợp tài liệu hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp huyện, xã và một số nội dung khác.

Ông Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố và giữ vững an ninh quốc phòng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp nơi cư trú, nơi làm việc; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đôn đốc kiểm tra tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Bắc Hà về tiếp tục thực hiện NQ 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; kế hoạch tổ Kỳ họp thứ 4; Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì các hoạt động, thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp theo quy định, giữ mối liên hệ với cử tri; triển khai các cuộc giám sát, đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2021 theo Chương trình đã ban hành. Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu hoàn thiện việc tổng hợp báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xong trước ngày 15/10/2021, trên cơ sở đó các Ban, Tổ đại biểu triển khai giám sát, đánh giá kết quả giải quyết. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện theo dõi, giám sát UBND huyện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp xã; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri./.

Vân Lam      

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 969
  • Trong tuần: 969
  • Tất cả: 1,120,041