NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 1 - HĐND HUYỆN KHOÁ IX
Lượt xem: 682
Nghị quyết kỳ họp thứ 1 - HĐND huyện khoá IX (14 Nghị quyết)

Nghị quyết kỳ họp thứ 1 - HĐND huyện khoá IX (14 Nghị quyết)
          1. NQ 01 v.v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. TẢI VỀ
          2. NQ 02 v.v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. TẢI VỀ
          3. NQ 03 v.v thành lập Ban Dân tộc, HĐND huyện Bắc Hà khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          4. NQ 04 phê chuẩn số lượng thành viên các Ban của HĐND huyện Bắc Hà khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          5. NQ 05 v.v phê chuẩn kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng ban, Ban dân tộc của HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          6. NQ 06 v.v phê chuẩn kết  quả bầu chức danh Trưởng Ban, phó Trưởng ban, Ban KT-XH của HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          7. NQ 07 v.v phê chuẩn kết quả bầu chức danh Trưởng ban , Phó Trưởng ban, Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          8. NQ 08 v.v xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          9. NQ 09 v.v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          10. NQ 10 xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          11. NQ 11 v.v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          12. NQ 12 v.v thành lập tổ đại biểu HĐND và chỉ định Tổ trưởng, tổ phó các tổ Đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          13. NQ 13 kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2016 của HĐND huyện Bắc Hà khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ
          14. NQ 14 v.v phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bắc Hà khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021. TẢI VỀ


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,154
  • Trong tuần: 10,011
  • Tất cả: 1,192,928