Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Lượt xem: 350
Tổng số TTHC: 20 Thủ tục

DANH MỤC

02 TTHC lĩnh vực bảo vệ môi trường;

02 TTHC lĩnh vực tài nguyên nước;

16 TTHC lĩnh vực đất đai

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Chi tiết

Quyết định số  1864/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chi tiết

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Chi tiết

Quyết định số  3544/QĐ-UBND ngày 09/8/2017

2

Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Chi tiết

Lĩnh vực đất đai

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Chi tiết

Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 (Phần 1)

Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 (Phần 2)

2

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Chi tiết

3

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết

4

Thủ tục  sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Chi tiết

5

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Chi tiết

6

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Chi tiết

7

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Chi tiết

8

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Chi tiết

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Chi tiết

10

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Chi tiết

11

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Chi tiết

12

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Chi tiết

13

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Chi tiết

14

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Chi tiết

15

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Chi tiết

16

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Chi tiết


Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1,253
  • Trong tuần: 10,110
  • Tất cả: 1,193,027