Lĩnh vực Tư pháp
Lượt xem: 375
Tổng số TTHC: 48 thủ tục

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

Tổng số TTHC: 48 Thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Hộ tịch

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Chi tiết

2

Đăng ký khai sinh

Chi tiết

3

Đăng ký kết hôn

Chi tiết

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Chi tiết

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Đăng ký khai tử

Chi tiết

6

Đăng ký khai tử

Chi tiết

7

Đăng ký khai sinh lưu động

Chi tiết

8

Đăng ký kết hôn lưu động

Chi tiết

9

Đăng ký khai tử lưu động

Chi tiết

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Chi tiết

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Chi tiết

12

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Chi tiết

13

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Chi tiết

14

Đăng ký giám hộ

Chi tiết

15

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Chi tiết

16

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Chi tiết

17

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Chi tiết

18

Đăng ký lại khai sinh

Chi tiết

19

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Chi tiết

20

Đăng ký lại kết hôn

Chi tiết

21

Đăng ký lại khai tử

Chi tiết

II

Lĩnh vực Chứng thực

QĐ 1866QĐ-UBND ngày 30/5/2017

22

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chi tiết

23

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chi tiết

24

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Chi tiết

25

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chi tiết

26

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chi tiết

27

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chi tiết

28

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chi tiết

29

Chứng thực di chúc

Chi tiết

30

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chi tiết

31

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chi tiết

32

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chi tiết

V

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

QĐ 4293 QĐ-UBND ngày 30/11/2016

33

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Chi tiết

34

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Chi tiết

35

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Chi tiết
 36  Thủ tục khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu    
VI Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật     
 37 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật ( cấp xã)  Chi tiết
 38 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật ( cấp xã)   Chi tiết
VII Lĩnh vực hòa giải cơ sở     
 38 Thủ tục bầu hòa giải viên  Chi tiết
40 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải  Chi tiết
41 Thủ tục cho thôi làm hòa giải viên  Chi tiết
42 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên  Chi tiết
VIII  Lĩnh vực nuôi con nuôi    
43  Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Chi tiết 
44 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước  Chi tiết
45 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Chi tiết
46 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan thẩm quyền nước láng giềng  Chi tiết
 IX  Thủ tục hành chính liên thông  
 
QĐ 4402/QĐ-UBND ngày04/12/2015
47 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chi tiết 
48  Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Chi tiết 

 

Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,251
  • Trong tuần: 10,108
  • Tất cả: 1,193,025