Huyện uỷ Bắc Hà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận, Tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 446

Ngày 08/7/2021, Huyện uỷ Bắc Hà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận, Tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà; đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lào Cai; đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Nga – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã thông qua dự thảo các Báo cáo công tác Dân vận, Tôn giáo, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt được một số kết quả quan trọng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đời sống của các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định; nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đẩy mạnh. Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước Ngày hội lớn của toàn dân tộc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám nắm địa bàn; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo được quan tâm; các hoạt động phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình, mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì theo nền nếp. Trong hoạt động các cơ quan, đơn vị đã có sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn với phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền và sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bước đầu được thực hiện đồng bộ. Việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở đã từng bước thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng. Các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo…đều được đưa ra để nhân dân bình chọn, bàn bạc thống nhất, từ đó nhân dân các dân tộc trong huyện đã tích cực hướng ứng tham gia hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định. Tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực hưởng ứng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng có tôn giáo được giữ vững, không có có vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp, các ngành kịp thời triển khai, thực hiện một cách đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở được chú trọng và quan tâm. Mối quan hệ đoàn kết giữa người theo đạo với người không theo đạo được duy trì, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố. Công tác tuyên truyền vận động và phát triển hội viên, đoàn viên trong vùng có đạo được chú trọng quan tâm...

Đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, đặc biệt là ở các xã, thị trấn cần phải quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường nắm chắc cơ sở, nhất là những thôn nổi cộm về các vấn đề như tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh trái phép sang Trung quốc làm thuê, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ lý do, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống... Nắm chắc diễn biến tư tưởng của từng hộ gia đình, trên địa bàn xã, thị trấn của địa phương mình; kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp vận động tuyên truyền, báo cáo với Huyện ủy những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân đặc biệt là trong dịp lễ Noel năm 2021.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, tôn giáo, QCDC. Tổ các Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021 theo kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo... Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Huyện uỷ Bắc Hà về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2020 - 2025; Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về nâng cao công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 gắn với triển khai, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo một số tập quán lạc hậu trong  các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 –2025./.

Vân Lam      

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 231
  • Trong tuần: 1,969
  • Tất cả: 857,307