Phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm công tác Dân vận của Đảng trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 463

 

Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là " ngày Dân vận của cả nước". Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, công tác Dân vận của Đảng trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Bắc Hà nói riêng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, góp phần góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021), 22 năm Ngày Dân vận của cả nước, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị trong huyện đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV vào cuộc sống; là năm đầu tiên thực hiện thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là dịp để những người làm công tác Dân vận tiếp tục nỗ lực, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong vận động Nhân dân các dân tộc trong huyện chung sức, đồng lòng, tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, công tác Dân vận trên địa bàn huyện Bắc Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và hướng dẫn của các ban, ngành về công tác Dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đơn vị lực lượng vũ trang. Từ năm 2010 đến năm 2020, Huyện ủy Bắc Hà đã ban hành 03 chỉ thị, 01 nghị quyết, 90 kế hoạch, 31 chương trình, 12 hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Bằng những định hướng lãnh đạo đúng đắn, với phương châm thiết thực, cụ thể, sâu sát, toàn diện đã góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, địa phương. Nhân dân phấn khởi trước việc Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2021

Công tác dân vận của chính quyền các cấp được tăng cường và có nhiều chuyển biến. HĐND các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, hoạt động tiếp xúc cử tri. UBND các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Quyết định 1902/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành xã hội ngày càng được nâng lên; công tác tiếp dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức được 606 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân với 33.501 người tham gia, tổng số 4.521 ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ bản; chế độ, chính sách; đô thị, an ninh - trật tự và các nội dung khác cần giải quyết, các ý kiến được tiếp thu và cơ bản được giải đáp tại Hội nghị. Nhờ đó, thời gian qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện được giữ vững, không có các “điểm nóng”, bức xúc lớn xảy ra. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, công khai các loại thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện

Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thăm tặng quà gia đình chính sách tại xã Bản Phố

          Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tốt. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện luôn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ dự Lễ khánh thành công trình “Sáng-xanh-sạch-đẹp” tại thôn Nậm Làn Cốc Cài, xã Nậm Mòn tháng 5/2020

          Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Các cấp ủy đã quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận, định hướng nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Các phong trào xây dựng đường hoa, đường điện thắp sáng được Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các xã quan tâm, tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 15,2km đường hoa và 29,3km đường điện thắp sáng các tuyến đường.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện uỷ và UBND huyện về tăng cường công tác dân vận trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025

 Ban Dân vận Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động của Ban Dân vận Huyện ủy, ban tuyên vận các xã, thị trấn có nhiều đổi mới, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề tôn giáo, dân tộc, đảm bảo cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản đúng quy định của pháp luật…, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 92,3%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 68,6%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,4%. Trên địa bàn huyện có 7/18 xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm, động viên và tặng quà tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

 

Các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện về nhiều mặt, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ qua các nhiệm kỳ, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Phong trào “Dân vận khéo” đã lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực đến mọi mặt đời sống xã hội. Từ năm 2009 đến nay, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc, an ninh  quốc phòng được đảm bảo. Sau 12 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng và duy trì  293 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực (xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh).

Phát huy truyền thống và thành tựu đạt được trong 91 năm qua, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, công tác dân vận cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hai là, tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Tăng hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1902/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của Nhân dân.

Ba là,  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định 218 -QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Bốn là, Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Năm là, Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang; trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng và lực lượng cốt cán trong tôn giáo.

Sáu là, Nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các tín đồ tôn giáo. Chỉ đạo Đảng uỷ các xã xây dựng, hoạt động có hiệu quả lực lượng cốt cán tôn giáo. Thông qua lực lượng người uy tín, cốt cán tôn giáo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ để vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố mối đoàn kết giữa Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo.

Bảy là, tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (Nội dung thực hiện đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc).

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng tập thể Ban Dân vận Huyện ủy nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021)

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 22 năm Ngày Dân vận của cả nước, giữa lúc cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà cần tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội vươn lên, hiện thực hoá khát vọng đưa Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai./.

Vân Lam

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 302
  • Trong tuần: 6,178
  • Tất cả: 929,125