Khát vọng vươn lên trên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà
Lượt xem: 210

Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 và Tết cổ truyền của dân tộc. Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đang hòa trong không khí thi đua sôi nổi với những việc làm cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/03/1947-5/03/2022) và 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà (12/3/1950 – 12/3/2022).

Cứ mỗi mùa xuân về, chúng ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng. Chào mừng Xuân Nhâm Dần - 2022 năm nay, Đảng ta vừa tròn 92 mùa xuân. Chặng đường 92 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 cho đến nay; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam: Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường XHCN. Từ thực tiễn sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam đã kiểm chứng: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mãi mãi là sự lựa chọn lịch sử của dân tộc, của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Đảng bộ huyện Bắc Hà tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Dưới ánh sáng cách mạng của Đảng soi đường, ngày 12/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban cán sự Đảng huyện Bắc Hà do đồng chí Nguyễn Quang Tự làm Trưởng ban. Sự ra đời Ban cán sự Đảng huyện Bắc Hà đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong đời sống chính trị ở địa phương, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Trong suốt chặng đường lịch sử 72 năm, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, trực tiếp phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của một huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với những chủ trương, quyết định hợp lý, linh hoạt Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân trong huyện từng bước vượt qua những khó khăn trở ngại, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Diện mạo đô thị Bắc Hà ngày càng khang trang, hiện đại

Đến với Bắc Hà hôm nay có thể cảm nhận rõ nét về sự đổi thay trên nhiều phương diện. Lợi thế về phát triển nông nghiệp của địa phương được tập trung khai thác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục duy trì ở mức cao, năm 2021 đạt 11,82 %/năm, GRDP bình quân đầu người 57 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 236.210 triệu đồng.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp giảm từ 33,06% năm 2020 xuống còn 30,1%; Công nghiệp ‑ Xây dựng tăng từ 27,3% lên 30%. Giáo dục, y tế đều có bước phát triển vượt bậc, mạng lưới trường lớp được rà soát, sắp xếp theo hướng thực chất, hệ thống nhà ở nội trú, bán trú, nhà ở cho giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế.Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 85,24%.Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt kết quả toàn diện, tỷ lệ Bác sỹ/ vạn dân đạt 7,6 bác sỹ; 01 bệnh viện tuyến huyện, 2 phòng khám đa khoa khu vực,17 trạm y tế xã, thị trấn. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh xuống còn 7,86% , đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, đến nay huyện Bắc Hà đã7/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nhiều thôn được công nhận là thôn NTM thôn kiểu mẫu. Diện mạo và chất lượng cuộc sống của vùng nông thôn trên địa bàn huyệnBắc Hà được đổi thay; hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống nông dân được cải thiện, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy,100% xã, thôn bản có đường giao thông kiên cố và điện lưới quốc gia;  95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn và từng bước được khai thác hiệu quả tại vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt được những kết quả quan trọng. Những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động đã và đang tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, nền nếp trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Bộ máy từ huyện đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, công tác cán bộ được sử dụng hợp lý, hiệu quả; đóng góp nhiều cán bộ cấp cao cho tỉnh và Trung ương. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường góp phần quan trọng ngăn ngừa vi phạm và tích cực xây dựng đảng TSVM. Chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả.Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ được phát huy, quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm.

Nhiệm vụ trong tình hình mới ở một huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn đòi hỏi Đảng bộ huyện vừa phải tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; vừa phải tăng cường kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh, sức chiến đấu cho các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thường xuyên kiện toàn bộ máy cơ quan hành chính, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong các giai đoạn cách mạng. Thành tựu đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 72 năm qua là rất to lớn,  trong đó, yếu tố mang tính quyết định đó là có sự lãnh đạo kiên trì, linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ huyện từ khi thành lập đến nay.

Đón du khách xông đất du lịch Bắc Hà xuân Nhâm Dần 2022, sự kiện khởi đầu của một năm mới với khát vọng về sự đổi mới, vươn lên của huyện vùng cao Bắc Hà

Phát huy truyền thống 92 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, 72 năm Đảng bộ huyện Bắc Hà, Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tiếp tục quyết tâm, kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; đổi mới vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; huy động tối đa mọi nguồn lực, lợi thế của địa phương để nâng chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế du lịch dịch vụ nhằm tạo đột phá cho sự phát triển của huyện và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Với những thành quả đạt được đã minh chứng một Bắc Hà luôn đổi mới sáng tạo, thể hiện khát vọng vươn lên trên mỗi chặng đường phát triển với tư duy chiến lược, tầm nhìn xa hơn để đưa huyện nhà phát triển vững chắc, toàn diện, ra khỏi huyện nghèo và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai./.

Ngọc Thủy

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 337
  • Tất cả: 1,183,254