Đảng bộ huyện Bắc Hà: 72 năm xây dựng và phát triển
Lượt xem: 535

                                                                                                                           NGUYỄN DUY HÒA

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã vượt qua muôn vàn những khó khăn, đề ra các chủ trương đúng đắn, lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của địa phương. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến tích cực, có chiều sâu trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), hòa cùng dòng chảy cách mạng của cả nước, phong trào cách mạng của Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã có bước phát triển mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Lào Cai và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn cách mạng, ngày 12/03/1950, Tỉnh ủy Quyết định thành lập Ban cán sự Đảng là tiền thân của Đảng bộ huyện Bắc Hà ngày nay. Sự ra đời của Ban cán Đảng Bắc Hà là mốc son đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của huyện Bắc Hà; là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh gian khổ lâu dài của các thế hệ cán bộ hoạt động, chiến đấu tại Bắc Hà trong những năm 1946-1950.

Ngay sau khi ra đời, Ban cán sự Đảng đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền vận động quần chúng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương. Đồng thời phát triển cơ sở Đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, lãnh đạo Nhân dân đoàn kết đấu tranh. Ngày 20/9/1950, huyện Bắc Hà được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt trên 60 năm đô hộ của chế độ thực dân Pháp ở Bắc Hà. Ngày 26/9/1950, Ủy ban kháng chiến hành chính chính thức ra mắt Nhân dân trong huyện. Tuy thất bại nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược, chúng tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng gián điệp, thổ phỉ nhằm phá hoại thành quả cách mạng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc trừ gian, tiễu phỉ, đẩy mạnh sản xuất, chi viên sức người, sức của, góp phần cùng cả nước đánh thắng dân thực dân Pháp xâm lược, đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩ xã hội, đồng thời làm hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam, góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

       

Diện mạo vùng cao Bắc Hà ngày càng phát triển văn minh, hiện đại

Thời kỳ cùng cả nước đi lên xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, đưa Bắc Hà trở thành địa phương có nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đặc hữu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; kinh tế phát triển toàn diện, đạt mức tăng trưởng khá. 

Vượt qua những thách thức to lớn của năm 2021, Bắc Hà đã đạt được những thành công quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân: Tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11,82%, ở mức khá trong toàn tỉnh; Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 237 tỷ đồng, bằng gần 123% kế hoạch tỉnh giao (mức cao nhất từ trước tới nay). Giảm 5,22% số hộ nghèo. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 55/57 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Ngoài việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực với tổng sản lượng lương thực có hạt trên 39 nghìn tấn. Vùng đất Bắc Hà còn được biết đến với các vùng sản xuất hàng hóa nhiều tiềm năng như sản xuất rau trái vụ, rau, hoa công nghệ cao, cây dược liệu, nuôi cá nước lạnh, các loại cây ăn quả ôn đới. Đặc biệt, từ một huyện thuần nông, đến nay, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp chỉ còn 30,1%; công nghiệp – xây dựng 30%; du lịch, dịch vụ 39,9%. Thu nhập bình quân đầu người 29,28 triệu đồng/người/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Bắc Hà vừa khởi sắc về phong trào vừa đi vào chiều sâu thực chất hơn. Đến nay, Bắc Hà có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình mỗi xã trong huyện đạt gần 15 tiêu chí.

Công tác quy hoạch, phát triển du lịch được quan tâm phát triển

    Trên lĩnh vực công nghiệp, 9 nhà máy thuỷ điện trên địa bàn huyện giữ vững sản xuất ổn định; hiện có thêm 2 nhà máy đang tiếp tục xây dựng. Nhiều mô hình phát triển tiểu thủ công gắn với phong trào thanh niên niên khởi nghiệp như mận sấy dẻo, đóng gói cốm, chế biến tinh dầu quế…đã đưa sản phẩm ra thị trường. Trong phát triển du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, Bắc Hà đã nỗ lực tranh thủ các thời điểm dịch bệnh tạm lắng xuống để tổ chức đón du khách, tăng cường thu hút du lịch nội tỉnh. Đồng thời tập trung cho công tác quy hoạch và quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt để phát triển du lịch bền vững.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn đạt kết quả toàn diện. Toàn huyện có 52/61 trường học đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuẩn hóa giáo dục vùng cao trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. 19/19 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi còn 17.89% , tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 99,71% dân số, tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, các phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm.

Hình thành các vùng cây ăn quả ôn đới chất lượng cao

Công tác quốc phòng an ninh theo hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững mạnh. Hoạt động của HĐND và UBND các cấp không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả các nội dung chương trình công tác, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ chỗ chủ yếu là cán bộ tăng cường của Khu ủy, Tỉnh ủy tham gia Ban cán sự huyện, đến hết năm 2021, Đảng bộ huyện đã có 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 4.600 đảng viên, có 269 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; có 158/158 chi bộ thôn, tổ dân phố, trong đó có 149/158 chi bộ có Ban chi ủy đạt 94,3%. Tất cả các dân tộc trong cộng đồng 14 dân tộc anh em đều có đảng viên.

Sự phát triển của Đảng bộ huyện ghi dấu những đóng góp tích cực của các thế hệ đảng viên

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân các dân tộc huyện Bắc Hà vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp”; trong xây dựng xã hội mới được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều bằng khen, huân chương, cờ thi đua của tỉnh, bộ ngành Trung ương và của Chính phủ. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân được tặng thưởng, vinh danh…

Kỷ niệm 72  năm ngày thành lập Đảng bộ huyện là dịp để Đảng bộ và Nhân dân trong huyện ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ và các phong trào cách mạng của nhân dân Bắc Hà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó khơi dậy và nhân lên lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin tưởng sắt đá vào vai trò lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua yêu nước, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương vùng cao nguyên trắng Bắc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 196
  • Trong tuần: 6,258
  • Tất cả: 1,036,275