Kế hoạch năm văn minh đô thị 2021
Số ký hiệu văn bản 53/KH-UBND
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch năm văn minh đô thị 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm KH_nam_TTVMDT_2021_2_20210225020210225103909628_Signed.pdf
Văn bản mới