V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứngdụng Bluezone, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1418/UBND-VHTT
Ngày ban hành 19/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứngdụng Bluezone, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1418 CV_tiep_tuc_tuyen_tr_20210818020210819072916560_Signed.pdf
Văn bản mới