V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2229/UBND-VX
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2229UBND_VX_bat_buoc_khai_bao_y_te20210528104655837_Signed_20210528114411875.pdf
Văn bản mới