KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 8 từ 27/9/2021- 01/10/2021
Số ký hiệu văn bản 226/KH-UBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 8 từ 27/9/2021- 01/10/2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm TM_UBND_KH_tam_soat_202109290220210929034445433_Signed.pdf
Văn bản mới