KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 17 từ 27/11/2021- 3/12/2021
Số ký hiệu văn bản 332/KH-UBND
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 17 từ 27/11/2021- 3/12/2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm TM_UBND_KH_tam_soat_202112020220211203081858276_Signed.pdf
Văn bản mới