KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 324/KH-UBND
Ngày ban hành 26/11/2021
Ngày hiệu lực 26/11/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_phong_trao_thi_du_20211126020211126032026149_Signed.pdf
Văn bản mới