Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 25/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 0_25-2021-NQ-HDND_20211212103724155150_20211212110817546.pdf
Văn bản mới