V/v triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022
Số ký hiệu văn bản 473/UBND-TP
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm van_ban_huong_dan_PB_20220404020220405095500707_Signed.pdf
Văn bản mới