KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Số ký hiệu văn bản 212/KH-UBND
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Đinh Văn Đăng
Tài liệu đính kèm -KH_MTQG 1719.pdf
Văn bản mới