Cv 643 V.v chỉ đạo nâng cao hiệu lực trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện.PDF
Số ký hiệu văn bản 643/UBND-VP.TH
Ngày ban hành 01/08/2018
Ngày hiệu lực 01/08/2018
Trích yếu nội dung Cv 643 V.v chỉ đạo nâng cao hiệu lực trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện.PDF
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm Cv 643 V.v chỉ đạo nâng cao hiệu lực trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện.PDF
Văn bản mới