KH số 03 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2018
Số ký hiệu văn bản 03/KH-VP
Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày hiệu lực 03/08/2018
Trích yếu nội dung KH số 03 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Kiên
Tài liệu đính kèm KH số 03 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2018.PDF
Văn bản mới