Báo cáo số 432 Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2018
Số ký hiệu văn bản 432/BC-UBND
Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày hiệu lực 03/10/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo số 432 Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm BCso_432_Ket_qua_thuc_hien_cac_y_kien_kien_nghi_sau_giam_sat_cua_Doan_Dai_bieu_Quoc_hoi_tinh_Lao_Ca_20181003022843519510.PDF
Văn bản mới