V.v tăng cường hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND Huyện
Số ký hiệu văn bản 41/HĐND-TT
Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày hiệu lực 05/10/2018
Trích yếu nội dung V.v tăng cường hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND Huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Chu Thị Dương
Tài liệu đính kèm Cv 41 Vv_tang_cuong_hoat_dong_giam_sat_cua_Dai_bieu_HDND_Huyen__20181005022106298290.PDF
Văn bản mới