Báo cáo 459 Tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị sau khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện tại cơ sở xã Cốc Ly
Số ký hiệu văn bản 459/BC-UBNd
Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày hiệu lực 17/10/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo 459 Tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị sau khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện tại cơ sở xã Cốc Ly
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm BC 459 Tiep_thu_giai_quyet_y_kien_kien_nghi_sau_khao_sat_cua_Thuong_truc_cac_Ban_HDND_huyen_tai_co_so_xa_20181017035851601600.PDF
Văn bản mới