Báo cáo 489 Kết quả thực hiện NQ số 13/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 489/BC-UBND
Ngày ban hành 01/11/2018
Ngày hiệu lực 01/11/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo 489 Kết quả thực hiện NQ số 13/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm BC 489 Ket_qua_thuc_hien_NQ_so_13NQ-HDND_ngay_2162018_cua_HDND_tinh_Lao_Cai__20181101035534513510.PDF
Văn bản mới