Cv 715 V.v báo cáo tình hình KT - XH 6 tháng năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 715/UBND-TCKH
Ngày ban hành 07/06/2019
Ngày hiệu lực 07/06/2019
Trích yếu nội dung Cv 715 V.v báo cáo tình hình KT - XH 6 tháng năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm Cv 715 V.v báo cáo tình hình KT - XH 6 tháng năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.PDF
Văn bản mới