Báo cáo 277 Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu văn bản 277/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2019
Ngày hiệu lực 18/06/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo 277 Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm Báo cáo 277 Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.PDF
Văn bản mới