CV 997 V.v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTTQ huyện trước và sau kỳ họp thứ 9
Số ký hiệu văn bản 997/UBND-VP.TH
Ngày ban hành 12/08/2019
Ngày hiệu lực 12/08/2019
Trích yếu nội dung CV 997 V.v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTTQ huyện trước và sau kỳ họp thứ 9
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm CV_997_20190812044315443440.PDF
Văn bản mới