Thông báo 559 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "Một cửa"; thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị; thủ tục hành chính thực hiện liên thông; thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, mức độ 4
Số ký hiệu văn bản 559/TB-UBND
Ngày ban hành 14/08/2019
Ngày hiệu lực 14/08/2019
Trích yếu nội dung Thông báo 559 Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "Một cửa"; thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị; thủ tục hành chính thực hiện liên thông; thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, mức độ 4
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hòa
Tài liệu đính kèm TB_so_559_20190814042654409400.PDF
Văn bản mới