Cv 1012 V.v giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND Huyện tại kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện khóa IX
Số ký hiệu văn bản 1012/UBND-VP
Ngày ban hành 14/08/2019
Ngày hiệu lực 14/08/2019
Trích yếu nội dung Cv 1012 V.v giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND Huyện tại kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện khóa IX
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm CV_1012_20190814094621382380.PDF
Văn bản mới