V/v triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 386/UBND-VP
Ngày ban hành 03/04/2020
Ngày hiệu lực 03/04/2020
Trích yếu nội dung V/v triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hòa
Tài liệu đính kèm 386 vv_trien_khai_thuc_hien_cac_nh20200403043934114_Signed.pdf
Văn bản mới