Kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số ký hiệu văn bản 356/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2020
Ngày hiệu lực 18/06/2020
Trích yếu nội dung Kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm Bao_cao_Ban_ATGT_-_ATGT_6_than20200618024444006_Signed.pdf
Văn bản mới