KH tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Số ký hiệu văn bản 208/KH-BCĐ896
Ngày ban hành 03/11/2020
Ngày hiệu lực 03/11/2020
Trích yếu nội dung KH tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm KH_so_208_20201103024614509500.pdf
Văn bản mới