Tổng số: 1215
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115-CTr/HU 21/12/2022 CHƯƠNG TRÌNH công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bắc Hà, năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
54/NQ-HĐND 15/12/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về 0
49/NQ-HĐND 15/12/2022 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 13
Tải về 0
39/NQ-HĐND 31/10/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư thôn Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 47
Tải về 0
50-NQ/HU 27/10/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 22
Tải về 1
299/KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá, Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 58
Tải về 0
298/KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 48
Tải về 1
282/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 87
Tải về 0
1734/QĐ-UBND 10/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 86
Tải về 0
19/NQ-HĐND 20/07/2022 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn Ngân sách huyện
Lượt xem: 96
Tải về 1
12345678910...