Tổng số: 1225
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
193/KH-UBND 06/04/2023 Kế hoạch công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 15
Tải về 0
316/QĐ-TTg 29/03/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 64
Tải về 0
58-NQ/HU 14/03/2023 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ huyện Bắc Hà thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 19
Tải về 0
01/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập,học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh lào Cai
Lượt xem: 21
Tải về 0
03/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 16
Tải về 0
06/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 18
Tải về 0
04/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về 0
07/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lơi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 29
Tải về 0
236-KH/HU 07/03/2023 KẾ HOẠCH tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về 1
214/QĐ-UBND 17/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 30
Tải về 0
12345678910...