Tổng số: 1197
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
282/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 28
Tải về 0
1734/QĐ-UBND 10/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 25
Tải về 0
19/NQ-HĐND 20/07/2022 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn Ngân sách huyện
Lượt xem: 33
Tải về 1
212/KH-UBND 05/07/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 50
Tải về 0
211/KH-UBND 05/07/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 38
Tải về 0
210/KH-UBND 04/07/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về 0
11/NQ-HĐND 03/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về ý kiến đối với kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 25
Tải về 0
12/NQ-HĐND 03/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt kế hoạch năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 30
Tải về 0
9/NQ-HĐND 19/06/2022 NGHỊ QUYẾT Về dự toán năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 43
Tải về 0
Bản Đồ theo TB 316 04/05/2022 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 35
Tải về 0
12345678910...