Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
236-KH/HU 07/03/2023 KẾ HOẠCH tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
115-CTr/HU 21/12/2022 CHƯƠNG TRÌNH công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bắc Hà, năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về 0
50-NQ/HU 27/10/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 36
Tải về 2
31-NQ/HU 15/01/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Huyện ủy khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 29
Tải về 0
20-NQ/HU 25/05/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về việc phân công, điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 29
Tải về 0
03-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật nông thôn huyện Bắc Hà,giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 45
Tải về 0
11-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HUYỆN BẮC HÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025
Lượt xem: 31
Tải về 0
06-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN - ĐÀO TẠO NGHỀ HUYỆN BẮC HÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Lượt xem: 44
Tải về 0
01-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 44
Tải về 0
04-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 102
Tải về 1
12345678