Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
35/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết đặt tên đường phố trên địa bàn huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Tải về
4036/QĐ-UBND 16/11/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
2121/UBND-YT 06/10/2021 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tải về
358/KH-UBND 04/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
680/STTTT-TTBCXB 12/07/2021 V/v tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone Tải về
2813/UBND-VX 25/06/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
2229/UBND-VX 28/05/2021 V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
1782/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Tải về
367/UBND-NV 01/04/2020 V.v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 Tải về
12