Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/NQ-HĐND 15/12/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 34
Tải về 0
49/NQ-HĐND 15/12/2022 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 23
Tải về 0
39/NQ-HĐND 31/10/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư thôn Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 59
Tải về 0
19/NQ-HĐND 20/07/2022 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn Ngân sách huyện
Lượt xem: 102
Tải về 1
11/NQ-HĐND 03/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về ý kiến đối với kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 71
Tải về 0
12/NQ-HĐND 03/07/2022 NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt kế hoạch năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 92
Tải về 0
02/KH-BDT 18/02/2021 Kế hoạch Giám sát lại kết quả giải quyết, khắc phục các kiến nghị sau giám sát V.v thực hiện các chính sách hỗ trợ giống vật nuôi sinh sản (Trâu, bò, ngựa) theo các chương trình 135, 30a, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và GNBV năm 2017 - 2018 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 80
Tải về 0
16/HĐND-TT 30/08/2019 Cv 16 V.v tham gia ý kiến vào dự thảo các Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật cán bộ Công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 111
Tải về 0
41/HĐND-TT 05/10/2018 V.v tăng cường hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND Huyện
Lượt xem: 87
Tải về 0
51/KH-UBND 10/03/2017 KH 51 tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyên đề giữ gìn an ninh, trật tự nông thôn năm 2017
Lượt xem: 122
Tải về 0
12