Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05-QĐ/HU 03/04/2020 QUY ĐỊNH về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng), các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tải về
06-QĐ/HU 03/04/2020 QUY ĐỊNH về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý Tải về
770-QĐ/HU/ 30/03/2020 QUYẾT ĐỊNH về việc kiện toàn Ban biên tập cuốn sách “Gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua huyện Bắc Hà, giai đoạn 2015-2020” Tải về
4315/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai Tải về
4314/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai Tải về
4317/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai Tải về
4307/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Chữ thập đỏ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai Tải về
4308/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Chữ thập đỏ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai Tải về
4299/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Sa Pa Tải về
4300/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Mường Khương Tải về
1234567