Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 20/12/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
324/KH-UBND 26/11/2021 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025 Tải về
227-KH/HU 07/05/2020 KẾ HOẠCH sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/HU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo ngăn chặn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
226-KH/HU 05/05/2020 KẾ HOẠCH sơ kết 8 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 25/5/2012 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, ngăn chặn phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương” Tải về
224-KH/HU 24/04/2020 KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Tải về
223-KH/HU 21/04/2020 KẾ HOẠCH tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Tải về
221-KH/HU 30/03/2020 KẾ HOẠCH tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Tải về
220-KH/HU 20/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Bắc Hà (20/9/1950-20/9/2020) và kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2020) Tải về
218-KH/HU 16/03/2020 KẾ HOẠCH thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020 Tải về
217-KH/HU 09/03/2020 KẾ HOẠCH tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời về công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
12