Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07-TB/HU 29/06/2020 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy - HĐND- UBND huyện ngày 29 tháng 6 năm 2020
Lượt xem: 125
Tải về 2
940-TB/HU 27/04/2020 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ngày 27/4/2020
Lượt xem: 137
Tải về 1
931-TB/HU 13/04/2020 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ngày 13 tháng 4 năm 2020
Lượt xem: 143
Tải về 0
925-TB/HU 30/03/2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ngày 30 tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 75
Tải về 0
920-TB/HU 24/03/2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ngày 23 tháng 3 năm 2020
Lượt xem: 91
Tải về 2
232/TB-VPUBND 12/07/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2017
Lượt xem: 103
Tải về 0
20/TB-UBND 15/03/2017 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khai thác mỏ vàng Sa Phìn và Tsu Ha tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai : Văn bản 1 cửa
Lượt xem: 110
Tải về 0