Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4036/QĐ-UBND 16/11/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
455/QĐ-UBND 19/06/2020 QĐ thành lập BCĐ thực hiện Đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
1782/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Tải về
440/QĐ-UBND 16/06/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại xã Bản Phố, Na Hối, huyện Bắc Hà Tải về
434/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định phê duyệt số lượng học sinh hưởng chế độ học phẩm theo QĐ 13, năm học 2020-2021 Tải về
432/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định kiện toàn BCĐ chăm sóc sức khỏe Nhân dân huyện Bắc Hà Tải về
433/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định về việc giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc UBND thị trấn Bắc Hà Tải về
431/QĐ-UBND 09/06/2020 QĐ thành lập BCĐ, TGV cho BCĐ thu tập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động năm 2020 Tải về
416/QĐ-UBND 03/06/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hỗ trợ tiền điện quý I, II năm 2020 Tải về
360/QĐ-UBND 13/05/2020 V.v phê duyệt phương án đấu giá và QĐ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại xã Bảo Nhai huyện Bắc Hà năm 2020 Tải về
123456