Tổng số: 489
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1418/UBND-VHTT 19/08/2021 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứngdụng Bluezone, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn huyện Tải về
680/STTTT-TTBCXB 12/07/2021 V/v tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone Tải về
2813/UBND-VX 25/06/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
1034/UBND-VHTT 25/06/2021 V/v thông tin Bản đồ Covid map, đẩy nhanh triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử Tải về
2229/UBND-VX 28/05/2021 V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
185/UBND-TCKH 09/02/2021 V.v đề xuất các nội dung xây dựng đề án phát triển toàn diện huyện Bắc Hà Tải về
1482/UBND-VHTT 04/11/2020 V.v Xin ý kiến đặt tên đường, phố trên địa bàn Thị trấn Bắc Hà năm 2020. Tải về
1216/UBND-NN&PTNT 17/09/2020 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Tải về
770/UBND-VH 18/06/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch sản xuất sản phẩm âm nhạc Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI Tải về
771/UBND-KT&HT 18/06/2020 V.v tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện trên địa bàn huyện Tải về
12345678910...