Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
473/UBND-TP 05/04/2022 V/v triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022 Tải về
1427/BCĐ-DT 30/10/2019 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân huyết thống trên địa bàn huyện Tải về
438/BC-UBND 18/10/2017 Báo cáo Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới xã Na Hối năm 2017 (lấy ý kiến nhân dân) Tải về
411/BC-BCĐ 29/09/2017 BC 411 Kết quả quả duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (Tiêu chí 15) xã Na Hối 9 tháng năm 2017 Tải về
814/UBND-NV 12/09/2017 Cv 814 v.v hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 Tải về
778/UBND-GD&ĐT 28/08/2017 Cv 778 v.v thông báo lịch tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 Tải về
734/HD-BCĐ 16/08/2017 Cv 734 v.v hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2017 Tải về
717/UBND-NV 11/08/2017 Cv 717 v.v viết tin bài các gương điển hình tiên tiến Tải về
07/CTr-UBND 06/07/2017 Chương trình 07 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS Tải về
553/UBND-VPTH 23/06/2017 Cv 553 v.v thực hiện nội dung trọng tâm theo kết luận giao ban TTHU,HĐND,UBND huyện Tải về
123