Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật nông thôn huyện Bắc Hà,giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 51
Tải về 0
221/KH-UBND 25/11/2020 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 381
Tải về 1
210/KH-UBND 06/11/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 10/4/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 73
Tải về 0
144/KH-UBND 27/07/2020 KẾ HOẠCH Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2020
Lượt xem: 93
Tải về 0
771/UBND-KT&HT 18/06/2020 V.v tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện trên địa bàn huyện
Lượt xem: 103
Tải về 0
350/BC-UBND 18/06/2020 V.v đầu tư ga rác, các điểm chôn lấp chất thải rắn xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 94
Tải về 0
783/UBND-KT&HT 18/06/2020 V.v sử dụng xe thu gom rác 3 bánh, chạy bằng động cơ điện
Lượt xem: 114
Tải về 1
1782/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 97
Tải về 0
752/UBND-KT&HT 15/06/2020 Tham gia ý kiến Hồ sơ bổ sung quy hoạch thủy điện Lùng Cải
Lượt xem: 65
Tải về 0
750/UBND-KTHT 12/06/2020 V.v áp dụng đơn giá ca máy, đơn giá nhân công để xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án
Lượt xem: 73
Tải về 0
123