Tổng số: 322
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
332/KH-UBND 30/11/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 17 từ 27/11/2021- 3/12/2021 Tải về
303/KH-UBND 10/11/2021 KẾHOẠCH Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
272.KH-UBND 06/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
358/KH-UBND 04/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
226/KH-UBND 29/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 8 từ 27/9/2021- 01/10/2021 Tải về
206/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
53/KH-UBND 25/02/2021 Kế hoạch năm văn minh đô thị 2021 Tải về
52/KH-UBND 24/02/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2030 Tải về
48/KH-UBND 24/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt tiêm ( IPV) trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
47/KH-UBND 24/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
12345678910...