Tổng số: 329
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
236-KH/HU 07/03/2023 KẾ HOẠCH tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
299/KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá, Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 72
Tải về 0
298/KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 57
Tải về 1
282/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 93
Tải về 0
212/KH-UBND 05/07/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 86
Tải về 0
211/KH-UBND 05/07/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 71
Tải về 0
210/KH-UBND 04/07/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2022
Lượt xem: 55
Tải về 0
332/KH-UBND 30/11/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 17 từ 27/11/2021- 3/12/2021
Lượt xem: 88
Tải về 1
303/KH-UBND 10/11/2021 KẾHOẠCH Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 111
Tải về 0
272.KH-UBND 06/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 99
Tải về 1
12345678910...