Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115-CTr/HU 21/12/2022 CHƯƠNG TRÌNH công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Bắc Hà, năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về 0
20-HD/HU 21/04/2020 HƯỚNG DẪN báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 175
Tải về 0
1461-CV/HU 14/04/2020 V/v thực hiện nghi lễ và trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-202
Lượt xem: 137
Tải về 2
1457-CV/HU 10/04/2020 V/v đôn đốc thực hiện các nội dung thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng
Lượt xem: 151
Tải về 2
1440-CV/HU 30/03/2020 về một số nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
Lượt xem: 127
Tải về 0
1439-CV/HU 30/03/2020 V/v xác nhận và biên tập gương người tốt việc tốt, giai đoạn 2015-2020
Lượt xem: 88
Tải về 0
599-BC/HU 25/03/2020 Báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội
Lượt xem: 131
Tải về 2
596-BC/HU 24/03/2020 BÁO CÁO kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Lượt xem: 123
Tải về 1