Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
763/UBND-NV 16/06/2020 Văn bản giới thiệu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 Tải về
325/BC-UBND 09/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
1170/QĐ-UBND 25/11/2019 Quyết định kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng Tải về
61/KH-UBND 26/02/2019 KH 61 Thực hiện phong trào thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2019 Tải về
51/KH-UBND 20/02/2019 KH 51 Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tải về
170/KH-UBND 12/10/2017 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
169/KH-UBND 12/10/2017 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua đổi mới phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bắc Hà, giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
168/KH-UBND 11/10/2017 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyên Bắc Hà năm học 2017 - 2018 Tải về
815/HD-UBND 12/09/2017 Hướng dẫn 815 các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Tải về
717/UBND-NV 11/08/2017 Cv 717 v.v viết tin bài các gương điển hình tiên tiến Tải về
1234