Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/KH-UBND 19/02/2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021
Lượt xem: 99
Tải về 0
197/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Hà đi tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2020
Lượt xem: 63
Tải về 0
138/KH-UBND 14/07/2020 KH triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện QĐ 2086/QĐ-TTg năm 2020 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 81
Tải về 0
136/KH-UBND 10/07/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020.
Lượt xem: 71
Tải về 0
346/BC-UBND 16/06/2020 BÁO CÁO thực hiện Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 108
Tải về 0
762/UBND-DT 16/06/2020 V/v rà soát việc thực hiện các chính sách cho đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sáp nhập
Lượt xem: 79
Tải về 0
380/UBND-DT 03/04/2020 V/v Cập nhật số liệu Bộ dữ liệu các DTTS huyện Bắc Hà, năm 2019
Lượt xem: 91
Tải về 0
1501/UBND-DT 11/11/2019 V.v tham mưu báo cáo thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 98
Tải về 0
1427/BCĐ-DT 30/10/2019 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân huyết thống trên địa bàn huyện
Lượt xem: 98
Tải về 0
441/BC-UBND 30/08/2019 Báo cáo 441 Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 99
Tải về 0
12