Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/KH-UBND 19/02/2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
197/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Hà đi tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2020 Tải về
138/KH-UBND 14/07/2020 KH triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện QĐ 2086/QĐ-TTg năm 2020 huyện Bắc Hà Tải về
136/KH-UBND 10/07/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020. Tải về
762/UBND-DT 16/06/2020 V/v rà soát việc thực hiện các chính sách cho đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sáp nhập Tải về
346/BC-UBND 16/06/2020 BÁO CÁO thực hiện Chương trình 135 và chính sách hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
380/UBND-DT 03/04/2020 V/v Cập nhật số liệu Bộ dữ liệu các DTTS huyện Bắc Hà, năm 2019 Tải về
1501/UBND-DT 11/11/2019 V.v tham mưu báo cáo thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của thủ tướng Chính phủ Tải về
1427/BCĐ-DT 30/10/2019 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân huyết thống trên địa bàn huyện Tải về
441/BC-UBND 30/08/2019 Báo cáo 441 Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai Tải về
12