Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 20/12/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 94
Tải về 2
332/KH-UBND 30/11/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 17 từ 27/11/2021- 3/12/2021
Lượt xem: 89
Tải về 1
303/KH-UBND 10/11/2021 KẾHOẠCH Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 112
Tải về 0
2121/UBND-YT 06/10/2021 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Lượt xem: 132
Tải về 0
272.KH-UBND 06/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 101
Tải về 1
358/KH-UBND 04/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 90
Tải về 3
226/KH-UBND 29/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 8 từ 27/9/2021- 01/10/2021
Lượt xem: 92
Tải về 0
206/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 95
Tải về 0
30/KH-UBND 02/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện và duy trì Tiêu chí về y tế (tiêu chí 15), chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc tiêu chí 17 (Môi trường và ATTP) gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2021
Lượt xem: 85
Tải về 0
07-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 48
Tải về 1
12345