Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 20/12/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
332/KH-UBND 30/11/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 17 từ 27/11/2021- 3/12/2021 Tải về
303/KH-UBND 10/11/2021 KẾHOẠCH Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
272.KH-UBND 06/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
2121/UBND-YT 06/10/2021 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tải về
358/KH-UBND 04/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
226/KH-UBND 29/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa bàn huyện tuần 8 từ 27/9/2021- 01/10/2021 Tải về
206/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
30/KH-UBND 02/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện và duy trì Tiêu chí về y tế (tiêu chí 15), chỉ tiêu 17.6, 17.8 thuộc tiêu chí 17 (Môi trường và ATTP) gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2021 Tải về
213/KH-UBND 11/11/2020 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hàng động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS huyện Bắc Hà năm 2020 Tải về
12345